O nás

Hudební ateliér je prestižní soukromá hudební škola s dlouholetou tradicí. Vyučuje hru na tyto hudební nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, klavír, kytara, sólový zpěv, sborový zpěv a přípravnou hudební výchovu pro děti od tří let. Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla působí v Pohořelicích od roku 2001. Věnuje výuce mladých muzikantů ve věku od čtyř, výjimečně od tří let. Nejmenší žáčci jsou zařazeni do přípravné hudební výchovy, kde probíhá výuka hrou založená na komplexním rozvoji dítěte, jeho hudebních, rytmických i pohybových dispozic. Dveře Hudebního ateliéru, ale nejsou zavřené ani pro zájemce z řad dospělých, kteří tuto možnost v posledních letech hojně využívají. Za dobu své působnosti vychoval nespočet mladých hudebníků. O kvalitě výuky vypovídá nepřeberné množství diplomů za vynikající výsledky žáků Hudebního ateliéru na regionálních, národních i mezinárodních soutěžích, kde se vždy umísťují na prvních místech – Bítešský muzikant, Mezinárodní interpretační soutěž pro klavír Pro Bohemia, 1.místo v celostátní soutěži komorních souborů,1.místo na Mezinárodní soutěži Karla Ditterse ve Vidnavě, vítězství na mezinárodní klarinetové soutěži CZECH CLARINET ART, atd.

 

Nejlepší žáci ateliéru mají možnost nahrávání svých výkonů v profesionálním nahrávacím studiu. Tyto nahrávky byly vydány v roce 2016 na profilovém CD 15 LET HUDEBNÍHO ATELIÉRU Mgr.Pavla Kratochvíla, které si můžete u nás zakoupit. Velkému zájmu veřejnosti i dětí se těší dětský pěvecký sbor RADOST, který zkouší každý pátek od 14:00 do 15:15 hod.

 

Repertoár sboru tvoří písničky, jejichž autorem je Pavel Kratochvíl, který sbor RADOST vede a písničky píše přímo pro tento sbor. Žáci ateliéru pravidelně účinkují na mnoha koncertech nejen v Pohořelicích, ale i širokém okolí. Důležitým atributem výuky v Hudebním ateliéru je individuální přístup ke každému žákovi. I malý človíček je již osobností, kterou je třeba respektovat a vycházet z jeho potřeb. Stejně tak jako na ostatních školách dostávají žáci v jednotlivých ročnících vysvědčení. Pokud máte zájem o výuku, rádi Vás přivítáme nejen na koncertech žáků, ale i v hodinách běžné výuky, které se můžete zúčastnit.